biały domek na niebieskim tle

Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Wierzbno – stan na dzień 31.12.2023

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 40
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 20
  • Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Wierzbno – 498 466,55 zł
Accessibility