Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Wierzbno – stan na dzień 30.09.2023

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 37
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 31
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 17
  • Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Wierzbno – 447288,77 zł
Accessibility