Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Wierzbno – stan na dzień 30.06.2023

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 37
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 29
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 16
  • Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Wierzbno – 422424,77 zł

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
biały domek na niebieskim tle

Accessibility