Wzor-tablicy-dla-gminnych-punktow-info-promo-programu-Czyste-Powietrze

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Wierzbno został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny programu ,,Czyste Powietrze”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywność energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych już istniejących. Program nie dotyczy budynków w trakcie budowy i nie oddanych do użytkowania.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym będzie możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie oraz jego złożenie.

Utworzenie punktu stanowi realizację zawartego porozumienia pomiędzy WFOŚiGW w Warszawie , a Gminą Wierzbno.

Punkt konsultacyjno -informacyjny czynny:

Poniedziałek : 8-10
Wtorek: 8-10
Środa: 8-10
Czwartek: 8-10
Piątek: 8-10

w sali nr. 10 Urzędu Gminy Wierzbno. Szczegółowe informacje pod nr tel. (25) 793-44-95 wew.40.

Accessibility