Zarząd Województwa mazowieckiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030"

Zarząd Województwa mazowieckiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu “Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”

Dla uwzględnienia w projekcie planu najbardziej aktualnych informacji obrazujących stan gospodarki odpadami w województwie oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie  prowadzona jest ankietyzacja.

Ankiety dla samorządów i inwestorów dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl

Accessibility