Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Składanie deklaracji do CEEB ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie:

zone.gunb.gov.pl  (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego) lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wierzbno.

Formularze do wydruku dostępne są poniżej:

· deklaracja A CEEB budynki mieszkalne:  https://gminawierzbno.pl/uploads/deklaracja-a-30.06.2021.pdf

· deklaracja B CEEB budynki niemieszkalne : https://gminawierzbno.pl/uploads/deklaracja-b-30.06.2021.pdf

Deklaracje można pobrać również w Urzędzie Gminy Wierzbno.

Termin składania deklaracji dla źródeł ciepła już istniejących upływa 30 czerwca 2022r.

W przypadku nowopowstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Wszelkie potrzebne informację dotyczące CEEB znajdują się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego :

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faqAccessibility