litografia pokazująca działania wojenne w lesie

Wójt Gminy Wierzbno Emil Wąsowski oraz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Alicja Roguska zapraszają na uroczystości pod nazwą “Pamięci bohaterów Powstania Styczniowego” obchodzone w ramach 160 rocznicy Powstania Styczniowego.

W programie odsłonięcie pomnika w Świdnie, Msza Św. w Kościele w Czerwonce, po której nastąpi koncert “W drodze do Niepodległej”.

Zapraszamy w najbliższą niedzielę 29 października, rozpoczynamy o godz. 10:15.

Plakat zawierający informacje o dacie, godzinie i programie uroczystości.
Accessibility