Fotoreportaż z uroczystości

W dniu 20  grudnia 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Ekopracowni w Szkole Podstawowej w Wierzbnie pn.” Jesteśmy EKO”  współfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt swoim zakresem obejmował utworzenie Ekopracowni poprzez zakup pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną, sprzętu multimedialnego, wyposażenia (ławki, krzesła, szafki, biurko, fototapeta).

Pani Dyrektor Elżbieta Skarżyńska powitała serdecznie przybyłych gości oraz całą społeczność szkolną. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: p. Agnieszka Kiljańczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydział zamiejscowy w Siedlcach, p.Emil Wąsowski – Wójt Gminy Wierzbno, p. Łukasz Komorowski – Radny Rady Powiatu Węgrowskiego, p.Teresa Strupiechowska- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypach , p. Bartłomiej Adaśko – przedstawiciel firmy EkoTeam ,p. Marta Haładaj – Skarbnik Gminy , p.Katarzyna Żelazowska- Kierownik Referatu Oświaty , p. Janina Koszewska i p. Ewa Kuśmierczyk – pracownice Referatu Oświaty , p. Hubert Haładaj – Leśniczy, p. Magdalena i Jakub Szczepek – rodzice pomagający przy nagrywaniu filmiku wymaganego do wniosku.

Uroczystość otwarcia Ekopracowni uświetniły występy uczniów. Przedstawiony program artystyczny ukazywał w bajkowy sposób potrzebę dbania o środowisko i pomagał zrozumieć ekologię, a także pokazał, że nauka może być jednocześnie świetną zabawą.

Następnie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi  i oficjalne oddanie pracowni do użytku. Pracownia, wyposażona na miarę XXI wieku, pomoże rozwijać świadomość ekologiczną i kreatywność uczniów. Dzięki niej uczniowie zyskali cenne narzędzie do nauki i zrozumienia ekologii.

Edukacja ekologiczna w nowej pracowni będzie teraz niezwykle ciekawa i przyjemna dla uczniów, co z pewnością wpłynie na wzrost ich motywacji do nauki i pobudzi do twórczego myślenia. Multimedialny sprzęt nowej generacji oraz fachowe pomoce dydaktyczne będą służyły uczniom, wspomagały ich  rozwój i dawały wiele radości.

Cieszymy się, że udało nam się stworzyć tak wspaniałą Ekopracownię.

Dla uczestników spotkania uczniowie przygotowali pamiątkowe upominki – stroiki świąteczne nawiązujące do tematyki eko, a rodzice zapewnili słodki poczęstunek.

Wartość zadania : 55 951,80 zł

Środki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50 000,00 zł.

Środki własne Gminy Wierzbno – 5 951,80 zł.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z przebiegu naszej wspaniałej uroczystości.

Accessibility