Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbnie informuje, że od dnia 13.05.2024r. do dnia 20.05.2024r. mogą zgłaszać się osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej, po skierowania do pomocy w formie paczek żywnościowych wydawanych przez GOPS w Wierzbnie.

Zainteresowanych prosimy o przybycie wyznaczonym terminie.

Kryterium uprawniające do korzystania z w/w pomocy tj. 2056,40zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1590,00zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie wraz z dokumentami poświadczającymi dochody za miesiąc kwiecień 2024r. (np. odcinek z emerytury/renty, wpływ na konto bankowe z ZUS, KRUS, decyzja ZUS, KRUS, zaświadczenie o dochodach, nakazy podatkowe itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 257934591

Accessibility