Wójt Gminy Wierzbno informuje, iż Gmina Wierzbno wystąpi z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy (posiadający siedzibę gospodarstwa na terenie Gminy Wierzbno) zainteresowani przekazaniem odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej takich jak:

  • folia rolnicza
  • siatka i sznurek do owijania balotów
  • opakowania po nawozach
  • opakowania typu Big Bag

mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Wierzbnie o udział w programie w terminie do dnia 15.08.2021 r. pokój nr. 6, w godzinach pracy urzędu.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że kwota za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów pochodzących z działalności rolniczej nie przekroczy 500 zł. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Wierzbno dotacji z NFOŚiGW na realizację planowanego zadania projekt nie będzie realizowany.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć odpady pochodzące z działalności rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Załączniki

Accessibility