W załączeniu znajduje się obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego znak SPN-S.7570.319.1174.2018.BŁ o wszczęciu postępowania oraz zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania – na rzecz osób, które udokumentują tytuł prawny do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości.

Załączniki

Accessibility