Szanowni Państwo, na podstawie art. 11f ust.3 z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ. U. z 2020r. poz. 1363 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 23 czerwca 2021r. złożony przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego, została wydana dnia 24 sierpnia 2021r. decyzja Starosty Węgrowskiego nr 8/2021 (znak sprawy: AB.6740.1.6.2021) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: “Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno-Karczewiec”.

Pełną treść obwieszczenia mogą Państwo pobrać poniżej.

Załączniki

Accessibility