Obrazek przedstawia logo Wojewody Mazowieckiego

W załączeniu znajdują się 2 obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2023 r. znak SPN-S.7570.319.1202.2018.BŁ oraz SPN-S.7570.319.1203.2018.BŁ o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania – na rzecz osób, które udokumentują tytuł prawny do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

Załączniki

Accessibility