Umowa na „TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WIERZBNIE I KRYPACH” została podpisana!

9 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Wierzbnie została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WIERZBNIE I KRYPACH”. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. Wartość umowy 9 195 000,00 zł.

Na realizację zadania dotyczącego termomodernizacji szkół zostało przyznane dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 175 000,00 zł oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 2 720 735,80 zł.

Realizacja zadania nie byłaby możliwa bez uzyskania tak wysokiego wsparcia ze środków rządowych oraz budżetu Unii Europejskiej.

Projekt zakłada głęboką termomodernizację energetyczną budynków szkół z wymianą źródeł ciepła z lokalnych kotłowni węglowych na gazowe piece kondensacyjne oraz montażem odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej na obu obiektach. Cel główny projektu to zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz redukcja emisji CO2 oraz PM10. Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia zapotrzebowania na energię w obu obiektach.

W uroczystości udział wzięli Pani Maria Koc – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Hanna Karczewska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wierzbno, Łukasz Komorowski – Radny Powiatu Węgrowskiego, Marek Tyszko – Inspektor Nadzoru, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. oraz placówek oświatowych.

Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia.

1
2
3
4
5
6
7Accessibility