Biało niebieskie tło, na nim napis "UWAGA KONKURS MY I RYBY"

Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Konkursu jest:

1) upowszechnianie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce;

2) zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Funduszy Europejskich, w tym Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;

3) skierowanie uwagi najmłodszych na zmiany, jakie nastąpiły w ich otoczeniu dzięki środkom z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa;

4) popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych;

5) promocja Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze”;

6) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej przykłady zmian, które nastąpiły dzięki projektom współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) oraz budżetu państwa, realizowanym w ramach PO RYBY 2014-2020.

Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 3 marca 2023 r.

Plakat przestawiający morze i wybrzeże
Accessibility