W dniu 4 października 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna Czerwonka podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w kwocie 18 360,00 zł realizacji zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Czerwonka” w ramach Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”.

Zadanie polegało na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,08 kWp na budynku strażnicy. Dzięki temu na budynku świetlicy OSP w Czerwonce zostało zamontowanych 12 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,08kWp. Zamontowana instalacja fotowoltaiczna pozwoli uniezależnić się od konwencjonalnych źródeł energii oraz wpłynie na obniżenie rachunków za prąd. Montaż paneli jest kolejnym krokiem w działaniu na terenie naszej gminy na rzecz ochrony środowiska poprzez korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Załączniki

Accessibility