Poniżej podstawowe informacje dotyczące tego:

  • co zrobić, aby kontynuować studia w Polsce rozpoczęte w Ukrainie?
  • Do czego masz prawo, studiując w Polsce?
  • Co zrobić, aby kontynuować karierę naukową w Polsce?

Нижче основний інформації щодо цього:

  • Що потрібно зробити, щоб продовжувати навчання у ВНЗ, яке було розпочато в Україні?
  • На що ви маєте право, навчаючись у Польщі?
  • Що потрібно зробити, щоб продовжувати наукову кар’єру в Польщі?

Załączniki

Accessibility