26 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie nastąpiło oficjalne wręczenie bonów w ramach programu Polski Ład. Nasza Gmina reprezentowana przez Wójta Emila Wąsowskiego została jednym z beneficjentów tego programu.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na 2 zadania:

6 175 000 zł zostanie przeznaczone na „Termomodernizację szkół podstawowych w Wierzbnie oraz Krypach wraz z utwardzeniem placów wokół budynków oraz wymianą ogrodzeń”

Pozostałe 5 700 000 zł zostanie przeznaczone na „Budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież”

Te środki w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy jakości funkcjonowania naszych placówek oświatowych, natomiast budowa wodociągu zaspokoi podstawowe potrzeby wielu mieszkańców naszej gminy, a także uatrakcyjni jej teren.

Serdecznie dziękujemy wszystkim parlamentarzystom za pomoc w pozyskaniu tych funduszy. Szczególne podziękowania dla Pani Senator Marii Koc, Pana Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, Posła na Sejm RP Daniela Milewskiego oraz Posła na Sejm RP Macieja Górskiego.

Accessibility