Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie dotacji związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych w ramach realizacji zadań w 2025 roku dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (podstawa prawna: art. 12 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach).

Prosimy o zgłaszanie ewentualnego zapotrzebowania do tut. Urzędu w terminie do dnia 3 czerwca 2024 r.

 

Accessibility