Od dnia 1 lipca 2021 r. Gmina Wierzbno realizuje zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno”. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji dla terenów wiejskich Gminy Wierzbno w 2021 roku, a na pewno dla sołectw Filipy, Wąsosze, Orzechów, Wyczółki, ponieważ mieszkańcy od lat borykają się z brakiem wody w przydomowych studniach lub jej niezadawalającą jakością. Wykonawcą inwestycji jest firma Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o., ul. Akademickiej 18, 18-402 Łomża. Wykonawca zapewnia, że mieszkańcy będą mieli już wodę w swoich domach w miesiącu październiku. Oprócz głównej sieci wodociągowej wybudowane zostaną również przyłącza wodociągowe. Dodatkowo zostanie spełniony warunek zabezpieczenia p.poż. dla miejscowości objętych inwestycją poprzez wybudowanie nadziemnych hydrantów przeciwpożarowych. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki.

Accessibility