Na obrazku widnieje logo w okrągłym zielonym kwadracie. Zawiera się stylizowany biały napis oraz abstrakcyjny wzór.

Za pośrednictwem Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 15 dzieci z chorobami układu ruchu, urodzonych w latach 2009 – 2017 (7-15 lat).

Turnus rehabilitacyjny  dla dzieci z chorobami układu ruchu zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS

w Horyńcu Zdroju w okresie od 23 czerwca do 13 lipca 2024r.

 

Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione  całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Kwalifikacja dzieci na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów Rehabilitacji Rolników.

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

  • Stan zdrowia dziecka.
  • Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR.
  • Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia  o niepełnosprawności).

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie warunków rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757). Do wniosku obligatoryjnie powinny zostać dołączone:

 

Wnioski z załączeniami można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko wraz z wypełnionymi załącznikami należy złożyć w Placówkach Terenowych KRUS do 15 maja 2024 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w PT  KRUS w Siedlcach

tel. 25 640 46 57 lub 25 640 46 17

PT KRUS w Siedlcach

Brzeska 39

08-110 Siedlce

e-mail:siedlce@krus.gov.pl

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
{Alternatywny tekst – Obrazek główny:66}

Accessibility