Rolników, którzy chcą złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2022, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Termin składania wniosków: od 1 lutego 2022 do 28 lutego 2022 r.


Faktury VAT stanowiące dowód zakupu: od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 - 30 kwietnia 2022 r. 


Wypłata pieniędzy przelewem bankowym do którego niezbędne jest podanie numeru konta oraz nazwy banku.


W przypadku gruntów dzierżawionych należy dołączyć umowy dzierżawy, bądź oświadczenie o użytkowanych/dzierżawionych gruntach.


W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Wszystkie niezbędne pliki znajdują się poniżej.