Szanowni Mieszkańcy!


Pismem z dnia 9 maja Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgrowie poinformował, iż w miejscowości Maksymilianów - gm. Korytnica, potwierdzono przypadek wścieklizny u zwierzęcia dzikiego. W związku z tym cały powiat węgrowski został objęty obszarem zagrożonym wścieklizną.


W załączeniu znajdują się:

  • ulotka z najważniejszymi informacjami
  • rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego


Prosimy o stosowanie się do zaleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii!