• Szukaj
Fundusze zewnętrzne
Fundusze krajowe

Struktura organizacyjna Urzędu

  • Urząd Gminy
  • Publikacja: 05/11/2021 (15:29)
  • Wersja: 3
  • Autor: Agata Małczuk

Emil Wąsowski

Wójt Gminy

wojt@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 33

pokój nr 1


Barbara Kowalczyk

Sekretarz Gminy

sekretarz@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 32

pokój nr 1


Marta Haładaj

Skarbnik Gminy

skarbnik@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 34

pokój nr 5


Ewa Jaworowska

Inspektor ds. sekretariatu i obsługi organów gminy oraz prac społecznych

e.jaworowska@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 31

pokój nr 1


Grażyna Łukasiak

Inspektor ds. księgowości budżetowej i kadr

g.lukasiak@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 34

pokój nr 3


Renata Brożyna

Inspektor ds. księgowości budżetowej

r.brozyna@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 34

pokój nr 5


Monika Połaska

Inspektor ds. organizacyjnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, obronnych i p.poż.

m.polaska@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 35

pokój nr 6


Sylwia Boruc

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

s.boruc@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 35

pokój nr 6


Katarzyna Chabiera

Inspektor ds. działalności gospodarczej

k.chabiera@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 36

pokój nr 7


Edyta Chabiera

Inspektor ds. gospodarki gruntami, gospodarki przestrzennej, wycinka drzew

e.chabiera@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 37

pokój nr 4


Anna Skarżyńska

Inspektor ds. obsługi USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych

a.skarzynska@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 37

pokój nr 4


Barbara Barcz

Inspektor ds. księgowości podatków i opłat lokalnych

b.barcz@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 38

pokój nr 2


Marzena Skarżyńska

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

m.skarzynska@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 38

pokój nr 2


Katarzyna Żelazowska

Kierownik Referatu Oświaty, rolnictwo, łowiectwo, zwierzęta bezdomne

k.zelazowska@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 39

pokój nr 8


Janina Koszewska

Inspektor ds. wynagrodzeń

j.koszewska@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 39

pokój nr 9


Ewa Kuśmierczyk

Inspektor ds. księgowości oświaty

e.kusmierczyk@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 39

pokój nr 9


Agata Małczuk

Inspektor ds. inwestycji, kultury i pozyskiwania środków zewnętrznych

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

a.malczuk@gminawierzbno.pl

wewnętrzny: 40

pokój nr 10