• Szukaj

Zarządzenia

  • Organy Gminy
  • Wójt
NazwaData publikacjiRedaktor
Zarządzenie nr 1.2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych12/10/2021 (14:48)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 2.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 12/10/2021 (14:48)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 3.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej12/10/2021 (14:48)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 4.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2018 rok12/10/2021 (14:49)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 5.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej12/10/2021 (14:49)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 6.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2018 rok12/10/2021 (14:49)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 7.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy12/10/2021 (14:49)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 8.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powłoania Komisji Konkursowej do wyboru Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych12/10/2021 (14:49)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 9.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2018 rok12/10/2021 (14:50)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 10.2019 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2018-202112/10/2021 (14:50)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 11.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmin w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (14:50)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 12.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy12/10/2021 (14:50)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 13.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola12/10/2021 (14:51)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 14.2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy12/10/2021 (14:51)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 15.2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy oraz powołania komisji 12/10/2021 (14:51)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 16.2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (14:51)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 17.2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchylenia części Zarządzenia Nr 16/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (14:53)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 18.2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu i oceny stanu dróg12/10/2021 (14:53)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 19.2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań związanych z wyborami do organów samorządu wsi z terenu Gminy Wierzbno 12/10/2021 (14:53)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 20.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno na 2018 rok12/10/2021 (14:54)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 21.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy12/10/2021 (14:54)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 22.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Wierzbno Planu Ochrony Informacji Niejawnych12/10/2021 (14:55)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 23.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna12/10/2021 (14:55)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 24.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (14:55)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 25.2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (14:55)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 26.2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie na 2018 rok12/10/2021 (14:55)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 27.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania komsji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 12/10/2021 (14:56)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 28.2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie12/10/2021 (14:56)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 29.2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok12/10/2021 (14:56)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 30.2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019-202212/10/2021 (14:56)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 31.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru lokalu mieszkalnego w Domu Nauczyciela w Wierzbnie12/10/2021 (14:57)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 32.2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krypach12/10/2021 (14:57)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 33.2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na " Budowę Otwartych Stref Aktywności w Gminie Wierzbno- wariant rozszerzony- dwa obiekty" 12/10/2021 (14:57)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 34.2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 12/10/2021 (14:57)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 35.2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krypach12/10/2021 (14:58)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 36.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkurosowej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krypach12/10/2021 (14:58)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 37.2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (14:58)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 38.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krypach12/10/2021 (14:58)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 39.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg w msc. Karczewiec i Strupiechów12/10/2021 (14:58)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 40.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej12/10/2021 (14:59)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 41.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków w msc. Krypy 12/10/2021 (14:59)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 42.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej12/10/2021 (14:59)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 43.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz powołania komisji12/10/2021 (15:00)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 44.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbno za pierwsze półrocze 2019 roku12/10/2021 (15:01)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 45.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (15:01)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 46.2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy12/10/2021 (15:02)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 47.2019z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko Kierownika GOPS 12/10/2021 (15:02)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 48.2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej12/10/2021 (15:02)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 49.2019 z dnia 18 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w msc. Jaworek, Janówek, Świdno 12/10/2021 (15:02)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 50.2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej12/10/2021 (15:03)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 51.2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (15:03)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 52.2019 Zarządzenie nr 52.2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie okreslenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w 2020 roku12/10/2021 (15:03)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 53.2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie odwołania sładu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych12/10/2021 (15:05)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 54.2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego GKRPA12/10/2021 (15:05)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 55.2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie12/10/2021 (15:05)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 56.2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie12/10/2021 (15:06)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 57.2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (15:06)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 58.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej12/10/2021 (15:07)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 59.2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej12/10/2021 (15:09)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 60.2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pełnej12/10/2021 (15:09)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 61.2019 z dnia 32 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy12/10/2021 (15:09)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 62.2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (15:09)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 63.2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy12/10/2021 (15:09)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 64.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-202312/10/2021 (15:10)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 65.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wierzbno na 2020 rok12/10/2021 (15:10)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 66.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skótków opadaów atmosferycznych w 2019 roku12/10/2021 (15:11)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 67.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku-środków trwałych na rzecz Szkoły podstawowej w Wierzbnie12/10/2021 (15:11)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 68.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji inwentarycacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznym Przedszkolu w Krypach12/10/2021 (15:11)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 69.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Publicznego Przedszkola w Krypach12/10/2021 (15:12)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 70.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (15:12)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 71.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Publicznego Przedszkola w Krypach12/10/2021 (15:12)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 72.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok12/10/2021 (15:13)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 74.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu12/10/2021 (15:13)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 75.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Szkołach Podstawowych w Wierzbnie i Krypach12/10/2021 (15:13)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 76.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Krypach12/10/2021 (15:14)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 77.2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu doradczego do spraw przygotowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2020-203012/10/2021 (15:15)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 78.2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 12/10/2021 (15:15)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 79.2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniach rekrutacyjnym oraz uzupełniajcym do publicznego przedszkola12/10/2021 (15:15)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 80.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 129/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy 12/10/2021 (15:15)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 81.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy oraz powołania komisji12/10/2021 (15:15)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 82.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 12/10/2021 (15:15)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 83.2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Gminy na lata 2020-203012/10/2021 (15:16)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 84.2020 zdnia 23 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. 12/10/2021 (15:16)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 85.2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2019 rok12/10/2021 (15:16)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 86.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i czasie pracy Urzędu12/10/2021 (15:17)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 87.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok12/10/2021 (15:17)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 88.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-202312/10/2021 (15:17)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 89.2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypach12/10/2021 (15:17)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 90.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok12/10/2021 (15:18)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 91.2020 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie związanych z SARS-CoV-212/10/2021 (15:18)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 92.2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok12/10/2021 (15:18)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 93.2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi łączącej miejscowości Skarżyn i Józefy12/10/2021 (15:18)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 94.2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej12/10/2021 (15:18)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 95.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Wierzbnie12/10/2021 (15:19)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 96.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok12/10/2021 (15:19)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 97.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na " Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wierzbno"12/10/2021 (15:19)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 98.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej12/10/2021 (15:19)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 99.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie za 2019 rok12/10/2021 (15:20)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 100.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszacych znamiona klęski żywiołowej12/10/2021 (15:20)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 101.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok12/10/2021 (15:20)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 102.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-203012/10/2021 (15:20)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 103.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu w Wierzbnie12/10/2021 (15:21)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 104.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie12/10/2021 (15:21)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 105.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego GKRPA12/10/2021 (15:21)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 106.2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok12/10/2021 (15:21)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 107.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok12/10/2021 (15:21)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 108.2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok12/10/2021 (15:22)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 109.2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy12/10/2021 (15:22)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 110.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku informacji o schematach podatkowych12/10/2021 (15:22)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 111.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok12/10/2021 (15:22)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 112.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego12/10/2021 (15:22)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 113.2020 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-203012/10/2021 (15:23)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 114.2020 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i czasie pracy Urzędu12/10/2021 (15:23)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 115.2020 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie podjęcia działań w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się SARS CoV-212/10/2021 (15:23)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 116.2020 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze Półrocze 2020 roku12/10/2021 (15:24)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 117.2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędncze Urzędzie Gminy oraz powołania komisji12/10/2021 (15:25)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 118.2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności12/10/2021 (15:26)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 119.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok13/10/2021 (09:20)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 120.2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsutacji społecznych w sprawie Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi13/10/2021 (09:30)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 121.2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok13/10/2021 (09:31)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 122.2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawczego gruntów stanowiących własność Gminy13/10/2021 (09:31)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 123.2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok13/10/2021 (09:32)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 124.2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy13/10/2021 (09:32)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 125.2020 z dnia 12 listopaa 2020 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-203013/10/2021 (09:34)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 126.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok13/10/2021 (09:34)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 127.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok13/10/2021 (09:34)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 128.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych13/10/2021 (09:35)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 129.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej13/10/2021 (09:35)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 130.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok13/10/2021 (09:36)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 131.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy13/10/2021 (09:36)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 132.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o dofinasowanie z NFOŚiGW lub WFOŚiGW13/10/2021 (09:36)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 133.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o dofinasowanie z NFOŚiGW lub WFOŚiGW13/10/2021 (09:37)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 134.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o dofinasowanie z NFOŚiGW lub WFOŚiGW13/10/2021 (09:37)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 135.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o dofinansowanie z NFOŚiGW lub WFOŚi13/10/2021 (09:37)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 136.2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy w Wierzbnie13/10/2021 (09:37)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 138.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy w Wierzbnie 13/10/2021 (09:38)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 139.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie rozwiązania Gminnego biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.13/10/2021 (09:38)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 140.2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy w Wierzbnie13/10/2021 (09:38)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 141.2021 z dnia 25 stycznia w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 202113/10/2021 (09:38)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 142.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie Gminy Wierzbno13/10/2021 (09:38)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 143.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznego przedszkola13/10/2021 (09:39)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 144.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Wierzbnie Regulaminu udzielania zamówień publicznych13/10/2021 (09:39)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 145.2021 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypach 13/10/2021 (09:40)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 146.2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2020 rok13/10/2021 (09:40)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 148.2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Wierzbno w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym13/10/2021 (09:40)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 149.2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok13/10/2021 (09:40)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 150.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej13/10/2021 (09:41)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 151.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Brzeźnik, Ossówno, Rąbież13/10/2021 (09:41)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 152.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej13/10/2021 (09:41)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 153.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno 13/10/2021 (09:41)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 154.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok13/10/2021 (09:41)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 155.2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 13/10/2021 (09:41)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 156.2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wierzbno 13/10/2021 (09:42)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 157.2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na 2021-203213/10/2021 (09:42)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 158.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wierzbnie oraz powołania komisji13/10/2021 (09:42)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 159.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie posiadania obowiązkowego konta na PEF13/10/2021 (09:42)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 160.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP w Wierzbnie za 2020 rok13/10/2021 (09:43)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 161.2021 z dnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę lub najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wierzbno13/10/2021 (09:45)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 162.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok13/10/2021 (09:47)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 163.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela13/10/2021 (09:48)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 164.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie13/10/2021 (09:48)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 165.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021-203213/10/2021 (09:48)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 166.2021 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Wierzbnie 13/10/2021 (10:24)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 167.2021 z dnia 15 lipca w sprawie powołania komisji ds. niszczenia zwróconych weksli i deklaracji wekslowych13/10/2021 (10:24)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 168.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 13/10/2021 (10:25)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 169.2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówki oświatowej13/10/2021 (10:25)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 170.2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zasad ewidencji i rozliczania środków pochodzących z RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-1913/10/2021 (10:25)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 171.2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej w Wierzbnie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej13/10/2021 (10:25)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 172.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wierzbno13/10/2021 (10:25)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 173.2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Wierzbnie13/10/2021 (10:26)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 174.2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok13/10/2021 (10:26)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 175.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych Szkoły Podstawowej w Wierzbnie13/10/2021 (10:26)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 176.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbno za pierwsze półrocze 2021 roku13/10/2021 (10:27)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 179.2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych 13/10/2021 (10:27)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 180.2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1913/10/2021 (10:27)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 181.2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok13/10/2021 (10:28)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 178.2021 z dnia 27 września 2021 r. zmiany Zarządzenia Nr 118/2020 Wójta Gminy Wierzbno z dnia 28 września 2020 r.14/10/2021 (10:25)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 177.2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Adamów - Natolin15/10/2021 (15:01)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 182.2021 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok28/10/2021 (10:21)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 184.2021 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Wierzbnie03/11/2021 (13:46)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 185.2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok05/11/2021 (14:44)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 188.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości16/11/2021 (11:59)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 189.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej16/11/2021 (11:59)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 187.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wierzbno na 2022 rok23/11/2021 (15:29)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 191.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok02/12/2021 (14:50)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 196.2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę17/01/2022 (15:08)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 192.2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania/powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie02/03/2022 (13:55)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 194.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy15/03/2022 (11:34)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 195.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych02/03/2022 (13:58)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 147.2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rozliczeń podatku VAT 02/03/2022 (14:00)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 190.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy02/03/2022 (14:02)Ewa Jaworowskadownload
Zarządzenie nr 197.2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Wierzbnie27/04/2022 (10:45)Ewa Jaworowskadownload