• Szukaj
Fundusze zewnętrzne
Fundusze krajowe

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

  • Zamówienia publiczne
  • powyżej 130 000zł
  • Publikacja: 15/11/2021 (20:40)
  • Wersja: 2
  • Autor: Agata Małczuk

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE WIERZBNO”:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7f85b203-2e5c-4f31-96e0-0b00fd2c98b6