Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09.09.2021r (czwartek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbnie odbędą się obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Wierzbno z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021-2032,
  3. zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Adamów-Natolin,
  4. uznania za zasadną skargę Prokuratora Rejonowego w Węgrowie na Uchwałę Nr XXVII/158/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbno w 2021 roku
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII zwyczajnej sesji
 5. Wnioski i oświadczenia radnych
 6. Zamknięcie obrad