Szanowni mieszkańcy, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie, zawiadamia, że w dniu 29 lipca 2021r. została wydana decyzja dla Powiatu Węgrowskiego, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie rowów otwartych wraz z przepustami, wykonanie drenaży rozsączających wykonanie przepustów pod koroną drogi, wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej i likwidację przepustów pod koroną drogi w obrębach 0014 Krypy, 0023 Soboń, 0028 Wierzbno, 0030, Wyczółki, gmina Wierzbno, oraz usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do drenaży rozsączających, a następnie do ziemi i odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych poprzez wyloty kanałów deszczowych do rowów przydrożnych w obrębach 0014 Krypy, 0023 Soboń, 0028 Wierzbno, 0030 Wyczółki, gmina Wierzbno, w związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec w zakresie budowy rowów odwadniających oraz przepustów", powiat węgrowski, województwo mazowieckie. Pełna treść obwieszczenia znajduje się do pobrania poniżej.